Dienstverlening
Onze Specialisaties
technischbeheer

Tekenwerk

Vaak zijn er van bestaande gebouwen geen digitale tekeningen beschikbaar of zijn de huidige gegevens niet actueel. Wanneer u gaat verbouwen, verhuren of verkopen is het raadzaam uw oude, papieren tekeningen te digitaliseren. Daarnaast zijn goede afspraken nodig over het bijhouden en leveren van gegevens aan de opdrachtgever. De levering van revisiegegevens bij oplevering is altijd een hot item. Bij (toekomstig) onderhoud is informatie over de uitgevoerde werkzaamheden en de aard van eventuele storingen essentieel. Alleen dan is er een relatie te leggen tussen onderhoudskeuzes en prestaties van de diverse assets. Spectrum Beheer & Advies levert u deze gegevens.

tec picture 2

NEN 2767

Conditiemeten is een methode om de onderhoudsbegroting beter te onderbouwen en goede afspraken te maken in (prestatie) contracten voor onderhoud. Wij leggen per bouwen installatiedeel gebreken en veroudering vast. Bij een goed uitgevoerde conditiemeting legt de inspecteur tevens vast wat het risico is als een geconstateerd gebrek niet direct wordt aangepakt. Wij doen dit middels de software van O-prognose en informeren en adviseren u desgewenst over de voordelen voor het beheren van uw vastgoed.

netwerk

Projectbegeleiding

Spectrum is uw partner op het gebied van planmatig onderhoud, renovatie, verbouwingen en nieuwbouw voor verschillende opdrachtgevers. Spectrum draagt zorg voor een heldere en frequente communicatie met de partijen in het project en heeft in alle fasen regelmatig overleg met u als opdrachtgever. Wij kunnen de voorbereiding van het project op ons nemen, ondersteunen en adviseren bij de selectie van leveranciers en houden eventueel toezicht op de uitvoering van het project. Neem vrijblijvend contact op om te kijken waar we meerwaarde kunnen realiseren voor de vraag die voorhanden is. Wij bespreken graag met u de mogelijkheden.

400PngdpiLogo

Diversen

Spectrum Beheer & Advies heeft door de jaren een mooi netwerk gebouwd met betrouwbare partners waardoor we in een breed spectrum de verbinding kunnen zoeken naar meerdere vakgebieden en zo een mooie combinatie kunnen zoeken bij verbouwingen, nieuwbouwtrajecten en onderhoudszaken. Denk aan: Uitvoeren NEN 3140 keuringen, legionella-beheersplannen, EBI-inspecties bij cv-installaties, binnenklimaatonderzoeken, groenonderhoud, brandcompartimenteringen, asbestrapporten etc. Het inzichtelijk krijgen van alle onderdelen van uw vastgoed maakt het voor u als opdrachtgever makkelijker om de juiste keuzes te maken t.a.v. het toekomstige vastgoedbeheer.

Believe Nothing is impossible !
Neem contact op
special3
project2
1+
Uren werk
1+
Projecten Uitgevoerd
1+
Lokaties
Referentie Projecten